POLÍTICA DE PRIVACITAT DE S&M ADVOCATS.

S&M ADVOCATS., eés una societat espanyola amb domicili a C/ Prat de la Creu 59-65, Esc C, 3er Pis, E-F – AD500 – Andorra la Vella i email: admin@smadvocats.com.

POLÍTICA DE PRIVACITAT, PUBLICITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials per a S&M ADVOCATS, assumim el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’Usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’Usuari pugui facilitar a través de la nostra web.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinats dades personals a través de diversos formularis i a través del correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers S&M ADVOCATS, titular i responsable del mateix. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius.

Així mateix li informem que per salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les seves dades personals

Les dades que li sol·licitem són els adequats, pertinents i estrictament necessaris per a la finalitat per la qual es recullen, i només estan obligats a facilitar-nos-els quan el tractament de dades sigui necessari per complir amb les finalitats legítimes de l’entitat. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certs, veraços i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem.

La nostra pàgina Web, recull les seves dades personals ment la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic on pot sol·licitar-nos qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. L’enviament dels mateixos implica la seva autorització a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si S&M ADVOCATS ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privadesa. Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades.

S&M ADVOCATS es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Enviament de comunicacions comercials

L’acceptació d’aquestes condicions d’ús de la nostra pàgina web presta el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials pròpies sobre els nostres continguts, esdeveniments, productes o serveis, tret que s’oposi expressament a això marcant la casella corresponent la qual habilitarem en cada enviament que realitzem.

Recepció de Currículums Vitae

En el cas d’enviar-nos el seu currículum vitae, en virtut de la Llei de Protecció de Dades Personals, li informem que les seves dades personals s’incorporaran als nostres fitxers, amb la finalitat de disposar del seu currículum per dur a terme processos de selecció de personal si el seu perfil professional s’ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel·li expressament les seves dades personals dels nostres fitxers, entenem que continua interessat a formar part dels mateixos per a processos de selecció futurs. Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, vam pregar ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals

A qualsevol moment podrà oposar-se als nostres enviaments comercials, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei ment escrit signat dirigit a S&M ADVOCATS ment correu electrònic a l’adreça admin@smadvocats.com aportant còpia del seu DNI.

Comunicacions de dades

S&M ADVOCATS li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzats exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l’USUARI ens ho autoritzi expressament.

Actualizació de les seves dades

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins a S&M ADVOCATS ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

S&M ADVOCATS no es fa responsable de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

S&M ADVOCATS pot modificar les presents polítiques de privadesa per adaptar-les a les modificacions que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.

Per a qualsevol qüestió respecte a la Política de Protecció de Dades Personals pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades.

Accessos no autoritzats
S&M ADVOCATS manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a la Companyia, sense perjudici que les mesures de seguretat en Internet no siguin inexpugnables.
Modificació

La Companyia es reserva la facultat de modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència de Protecció de Dades.