En què podem ajudar-lo?
Les Reclamacions / Denuncies Col·lectives

S&M Advocats compta amb advocats experts en denúncies col·lectives, especialment les relacionades amb l’àmbit bancari, i una sòlida experiència en el camp de la defensa i assessorament davant els possibles assumptes que hagin de presentar-se amb aquest caràcter, ja sigui en l’àmbit laboral, civil (comunitats de béns i de veïns, consumidors i usuaris) i penal.

Els professionals de el nostre despatx d’advocats valoraran cada cas concret i li informaran de les diferents alternatives existents per obtenir el millor resultat per al col·lectiu, sent que en cas que no pogués preparar-se una demanda amb caràcter col·lectiu, es compromet a oferir altres alternatives de caràcter individual , atès que ens trobaríem davant una mateixa situació però que pel motiu que anàs no podria presentar-se de caràcter conjunyeix encara que l’operativa en judici i fora d’ell seria d’idèntiques característiques.