En què podem ajudar-lo?
Dret fiscal internacional

La dimensió internacional d’una activitat empresarial augmenta la complexitat a l’hora de tributar, i en molts casos fins i tot s’obtenen beneficis mínims, gairebé inexistents, com a conseqüència de la doble tributació, un seriós obstacle per al comerç mundial. No obstant això, el dret fiscal internacional està integrat per normes que tracten d’evitar aquests problemes.

En aquesta àrea del dret cobrim solucions a:

• Obligacions trimestrals i anuals

– Ives, imposat de societats, operacions intracomunitàries, retencions per dividends, arrendaments, personal, etc.

•Planificació fiscal

– Estudi i anàlisi amb la finalitat d’obtenir el major estalvi fiscal i l’estructura idònia.

• Declaracions Renda i Patrimoni

• Impostos successions i donacions

– Planificació prèvia i actuacions posteriors