El dret esportiu
En què podem ajudar-lo?

El dret esportiu és un àrea del dret la importància del qual és cada dia major perquè genera un important moviment econòmic internacional a regular.

Les normes i principis del dret esportiu modifiquen les institucions pròpies del dret de contractes, del laboral, o les qüestions relatives a assegurances, responsabilitat civil, tutela de drets personals o propietat intel·lectual, entre uns altres.