En què podem ajudar-lo?
Dret Bancari

El Dret Bancari és una de les àrees de referència de S&M Advocats. L’especialització a l’àrea de banca de consum constitueix una part important en el nostre bagatge professional: l’experiència, els casos d’èxit i la confiança de desenes de clients ens distingeix. Per aconseguir-ho, ens hem especialitzat a atendre a tots aquells clients que han acudit a nosaltres en cerca de solucions davant els abusos comesos per la Banca, al llarg de qualsevol període de despotisme financer.

En aquest sentit podem assessorar-li i resoldre qualsevol conflicte relacionat amb:

• Contractes de Cobertura, de Permuta Financera, Swaps de tipus d’interès i d’Inflació, IRS, Stockpyme, Riskpyme, Collaret.

• Bé de Participacions Preferents, Obligacions Subordinades i Deute Subordinat. Bé de Dipòsits Estructurats, Bons Estructurats i tota modalitat de Derivats.

• També, a la seva disposició, els oferim informació i accions legals quant a la Reclamació de comissions bancàries.