ADVOCADA & SOCIA FUNDADORA

Des dels meus inicis, la meva activitat professional s’ha centrat a les àrees de Dret Civil, Mercantil, Penal, Processal. Estic especialitzada en Assessorament preventiu al client -contractes, precontractes, informes, transaccions- i en l’adreça lletrada de tot tipus de procediments judicials.