ADVOCADA & SOCIA FUNDADORA

Membre exercent al Col·legi d´advocats de Catalunya des del 17 de juliol de 1995 amb nombre de col·legiada 1.643 i membre exercent al Col·legi d´advocats del Principat d’Andorra des de juliol de 2.014 amb nombre de col·legiada 392.